A 09 februari 2018

Verborgen camera’s op de werkvloer: mag dat?

Het inzetten van verborgen camera’s op de werkvloer is in beginsel niet toegestaan. Er wordt dan namelijk inbreuk gemaakt op de privacy van de betrokkenen. Maar wat als er zich een situatie voordoet waarin de werkgever een vermoeden heeft dat sprake is van diefstal?

Goede aanleiding om een verborgen camera op te hangen

Onlangs heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hier uitspraak over gedaan. In deze zaak ging het om een winkelmanager die constateerde dat de dagelijkse verkopen en de voorraden niet met elkaar overeenkwamen. De winkelmanager heeft het vermoeden dat de werknemers hier iets mee te maken hebben en hangt enkele verborgen camera’s op. Hier worden de werknemers niet over geïnformeerd. Zij worden slechts geïnformeerd over de zichtbare camera’s die worden opgehangen. De verborgen camera’s staan continu aan. De werknemers worden zo dus elke dag en tijdens hun gehele dienst gefilmd. Later blijkt het inderdaad zo te zijn dat vijf werknemers klanten helpen om te stelen, ook blijkt dat de werknemers zelf producten stelen. Ze worden daarom ontslagen.  

Inbreuk op de privacy: ja of nee?

De werknemers zijn van mening dat er een inbreuk op hun privacy is gemaakt en stappen naar de rechter. De rechter is van mening dat de camerabeelden geen inbreuk maken op de privacy van de werknemers en acht het bewijs voor het ontslag rechtmatig verkregen. De werknemers kunnen zich hier nog steeds niet in vinden en stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof is van mening dat er wel sprake is van een inbreuk op de privacy. De werknemers zijn volledige dagen/weken gefilmd en hadden daarom algemene informatie moeten krijgen over de verborgen camera’s. Ondanks dat er sprake is van een inbreuk op de privacy blijft het ontslag wel gegrond omdat er nog meer bewijsmiddelen waren die het ontslag rechtvaardigden.

Wanneer mag je als werkgever gebruik maken van verborgen camera’s?

  • Er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie. Te denken valt aan de situatie in deze casus: namelijk een duidelijk vermoeden van diefstal, tenzij dit door eerder genomen maatregelen nog niet is opgelost.
  • De onzichtbare camera’s worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor de verborgen camera’s zijn geplaatst.  Er worden niet meer personen en/of plaatsen in beeld gebracht dan nodig is. De inzet van verborgen camera’s moet ook altijd tijdelijk zijn en niet structureel.
  • De werknemers dienen vooraf op de hoogte te worden gesteld (bijvoorbeeld door dit op te nemen in het bedrijfsreglement)  dat er verborgen camera’s opgehangen kunnen worden, wanneer er sprake zou zijn van een uitzonderlijke situatie.  Je neemt in het bedrijfsreglement of protocol onder andere op met welk doel de verbogen camera’s worden opgehangen en hoelang de camerabeelden bewaard mogen worden (richtlijn is vier weken).  Ook achteraf dien je de werknemers te informeren over de gebruikte verborgen camera’s.
  • Als er een ondernemingsraad is moet deze vooraf hebben ingestemd met de (eventuele) inzet van verborgen camera’s.

Conclusie

Kortom je kunt als werkgever niet zomaar verborgen camera’s inzetten. Hetzelfde geldt voor zichtbare camera’s.

Meer weten?

Neem gerust contact op met de helpdesk, via helpdesk@rechtdirect.nl of 0493-32 66 88, voor vragen over de inzet van camera’s of hoe je dit het beste in jouw bedrijfsreglement kunt opnemen.