A 18 maart 2020

Regeling Werktijdverkorting (wtv) ingetrokken en vervangen door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!

Vanwege de uitbraak van het corona virus heeft het Ministerie SZW gisteren een nieuwe regeling aangekondigd, namelijk het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Het noodfonds komt in de plaats van de werktijdverkorting-regeling en deze komt dus per direct te vervallen. Het noodfonds is in het leven geroepen om het omzetverlies van werkgevers te compenseren. Door dit noodfonds kun je als werkgever jouw werknemers met een vast én flexibel contract doorbetalen. Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een beroep doen op dit noodfonds.

Onder het nieuwe noodfonds dien je met jouw werknemers afspraken te maken over het verrichten van (thuis) werk. De werknemer verbruikt verder geen WW-rechten onder het noodfonds.

Wanneer kom je als werkgever in aanmerking voor het noodfonds?

Om in aanmerking te kunnen komen voor het noodfonds moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Bij de aanvraag moet je aangeven dat je géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zal vragen voor jouw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • Jouw aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.
  • Jouw omzetdalingen zien op de periode vanaf 1 maart 2020.

Op basis van jouw aanvraag, zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Op basis van de daadwerkelijke omzetdaling stelt het UWV achteraf de definitieve tegemoetkoming vast, waarbij het een accountantsverklaring kan verlangen.

De hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming zal berekend worden aan de hand van de omzetverlies en bevat maximaal 90% van de loonsom. Enkele rekenvoorbeelden:

  • 100% omzetverlies   ------->        90% tegemoetkoming;
  • 50% omzetverlies     ------->        45% van de loonsom;
  • 25% omzetverlies     ------->        22,5% van de loonsom.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wtv-regeling aangevraagd?

Heb je de wtv-regeling vergunning al ontvangen dan blijft deze ondanks de intrekking van de regeling van kracht. Wil je de vergunning verlengen, dien je wel gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Als je de vergunning nog niet hebt ontvangen, wordt de aanvraag voor de wtv-regeling ingetrokken en beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Vanaf wanneer kun je een aanvraag voor het noodfonds indienen?

Vooralsnog kun je de aanvraag nog niet indienen. De overheid werkt hard om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. Deze zal je kunnen aanvragen bij het UWV. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de startdatum van de aanvraag. Omzetverlies komt in aanmerking voor tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020. De exacte datum waarop een aanvraag kan worden ingediend wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, houd onze nieuwsberichten daarom goed in de gaten!

Vragen over het nieuwe noodfonds?

Neem contact op met de de helpdesk van Recht-Direct of met een van de advocaten van Goorts + Coppens.